Bibeln Fjellstedts f

Namnet Chrnika betyder tidebok. De tw Chrnike bckerna eller tidernas bcker innehlla tidernas tilldragelser och handlingar. Dessa bcker innehlla mycket, som icke i Samuels bcker och Konunga bckerna blifwit upptecknadt. Chrnike bckerna nike air max 2015 womens ro till en del sammandrag och utdrag af de uppteckningnar, som propehterna i landet frde. Denna bearbetning skedde Nike Air Max 2015 fwen af propheter, ty ngon annan n Herrans propheter, tnjt aldrig det anseende bland folket, Nike Outlet att dessa bcker eljest hade kunnat lggas till de heliga bckerna och frwaras i det allraheligaste.Bland de mrkwrdigaste ting, Nike Air Max Dames som i Chrnike bckerna innehllas, ro de lnga och utfrliga slgtregistren. Dessa slgtregister hafwa ett dubbelt ndaml: de sprida ett stort ljus fwer folkets tillstnd och historia i allmnhet; men isynnerhet meddela de den betydligaste delen af wr Frlsares stamtafla. Detta r ett af de strsta bewisen, att Guds Andas ingifwelse spridde ett starkt ljus i propheternas hjertan, d alla dessa namn, upptecknades, emedan just den stamlinea fullfljdes, som brjas i frsta Mose bok, och sedan blifwit fortsatt, s att wr Frlsares slgtregister gr ssom en gyldene trd igenom 4000 r, d det deremot icke r mjligt, att fr ngon annan person finna anteckningar tillrckliga till en sdan stamtafla. Guds Ande syftade sledes p Christus ifrn begynnelsen.

Views: 25

Comment

You need to be a member of Ark Music Factory to add comments!

Join Ark Music Factory


ONLINE STORE

Post your comments here: Lexi St. George - Dancing to the Rhythm

Members

GET SOCIAL

© 2020   Created by Ark Master.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service